SKARBIEC MAZOWIECKI

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki zostało zarejestrowane na początku 2012 roku i

i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000407333.

Rchunek bankowy Stowarzyszenia prowadzi Bank Pekao S.A. - numer konta: 05 1240 6003 1111 0010 6690 8235

Jego celem jest między innymi zapewnienie ciągłości i rozwój projektu „Skarbiec Mazowiecki – szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu” a także aktywizowanie rozwoju mazowieckiej i warszawskiej turystyki, wspieranie rozwoju indywidualnych pasji i zainteresowań członków Stowarzyszenia, organizowanie promujących piękno i kulturową wartość Mazowsza i Stolicy, wystaw, szkoleń, wyjazdów krajoznawczych i konkursów. W planach są także projekty wydawnicze i wystawiennicze.
 
Ważnym zadaniem jest także współpraca z innymi Organizacjami Turystycznymi, Lokalnymi Grupami Działania, Stowarzyszeniami, Samorządami i instytucjami kultury.
 
Rozwijamy  także współpracę z Mazowieckim Centrum Kultury oraz  Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

 
Zarząd LOT SKARBIEC MAZOWIECKI

Imię i nazwisko Funkcja lub stanowisko:
Jacek Wiśniewski Prezes Zarządu
Marek Pasek - Paszkowski Wiceprezes Zarządu
Ilona Maria Spirydowicz Członek Zarządu
Krzysztof Maciej Przygoda Członek Zarządu

dla rozwoju Mazowsza

 

„Skarbiec Mazowiecki 2 - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu. Rozwój i komercjalizacja produktu”

Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki

Wartość projektu:  548 492,75 PLN

Wartość dofinansowania: 373 511,25 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Polityka Prywatności
Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: skyagency.pl - strony internetowe