SKARBIEC MAZOWIECKI

Konferencja "Rekreacja jako istotny czynnik kształtowania atrkacyjności produktu turystycznego województwa mazowieckiego"

14.01.2017

Konferencja "Rekreacja jako istotny czynnik kształtowania atrkacyjności produktu turystycznego województwa mazowieckiego"

Lokalna Organizacja Turystyczna "Skarbiec Mazowiecki" skupia podmioty branży turystycznej oraz przedstawicieli rozmaitych dyscyplin i specjalności naukowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebie integracji środowiska teoretyków i praktyków turystyki Lokalna Organizacja Turystyczba Skarbiec Mazowiecki wspólnie z Mazowieckim Klastrem Przedsiębioczości i Ekorozwoju zaprasza do uczestnictwa w cyklu otwartych, corocznych konferencji poświęconych problematyce rozwoju produktu turystycznego w województwie mazowieckim. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad podstawowymi problemami rozwoju produktu turystycznego województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • czynników determinujących kształtowanie produktu,
  • problemów formalno- prawnych związanych z komercjalizacją produktu,
  • metod marketingowych stosowanych przy komercjalizacji produktu.

Tematem przewodnim konferencji zaplanowanej w bieżącym roku będzie "Rekreacja jako istotny czynnik kształtowania atrakcyjności produktu turystycznego województwa mazowieckiego".  Konferencja podzielona będzie na cotygodniowe sesje referatowe połączone z panelami dyskusyjnymi.

Referaty wygłaszane podczas konferencji będą prezentowane na naszej stronie www.skarbiecmazowiecki.pl w zakładce YouTubeSkarbiectv oraz platformie e-learningowej.

Spotkania odbywają się w sali konferencyjnej LOT Skarbiec Mazowiecki, ul. Nowogrodzka 49, Warszawa (Dom Katolicki ROMA, II piętro)
 
Harmonogram spotkań:
 
24.01.2017 godz. 17.00
17.00- 17.10  Otwarcie konferencji- mgr Piotr Żółtowski
17.10- 17.40  Referat pt."Gwiazdy filmowych seriali, markowy produkt turystyczny Lokalnej Organizacji Turystycznej Skarbiec Mazowiecki"- mgr Jacek Wiśniewski
17.40- 18.00 Dyskusja
 
07.02.2017 godz. 17.00
17.00 - 17.10  Przywitanie zebranych
17.10-17.40    Referat "Bezpieczeństwo turystyki wodnej na przykładzie wdrażania produktu turystycznego < Kultura i przyroda środkowej Wisły>” - mgr Piotr Żółtowski

21.02.2017 godz. 17.00      
17.00 - 17.10  Przywitanie i krótki wstęp
17.10 -17.40 Referat "Czy obiekty związane ze świętą Faustyną mogą być atrakcją turystyczną?"- mgr Edyta Pasek - Paszkowska
17.40 - 18.00 Dyskusja     

07.03.2017 godz. 17.00

17.00 - 17.10 Krótki wstęp
17.10-17.40  Referat dotyczący obecności Piusa Dziekońskiego na Mazowszu - mgr Piotr Antoniak
17.40-18.00 Dyskusja

21.03.2017 godz. 17.00
17.00- 17.10 Powitanie zebranych
17.10 - 17.50 Referat mgr Reginy Madej Janiszek dotyczący szlaków Bijacego Serca Historii (świątynie powstańczej Warszawy i zwiazane z książętami mazowieckimi i królami Polski)
17.50 - dyskusja

04.04.2017 godz. 17.00

17.00- 17.10 Powitanie zebranych
17.10 - 18.00 Referaty: p. Tersea Kacperska "O Mazowieckim Smoku", p. Wiesława Dłubak Bełdycka "O warszawskich basniach i legendach"
18.00 - dyskusja

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

...powrót

dla rozwoju Mazowsza

 

„Skarbiec Mazowiecki 2 - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu. Rozwój i komercjalizacja produktu”

Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki

Wartość projektu:  548 492,75 PLN

Wartość dofinansowania: 373 511,25 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Polityka Prywatności
Copyright © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: skyagency.pl - strony internetowe